Varmepumper- fremtidens boligopvarmning?

Tema: ´Virkelighed og modeller´

1. projekt
I rapporten gives et forslag til anvendelse af varmepumper til husstandsopvarmning. Der tages udgangspunkt i det initierende problem; er der nogle problemerforbundet med den nuværende danske energiforsyning, og er fordelingen i ressourceforbruget økonomisk og miljømæssigt fornuftigt. Vi har undersøgt den dnske energiforsyning, for hvor der kan spares på de fossile brændstoffer. Vi har undersøgt de forskellige muligheder indenfor varmeforsyningen og er kommet frem til at en eldrevet varmepumpe er en meget velegnet løsning.
Med udgangspunkt i et fiktivt hus i Hou, har vi opstillet flere forskellige anlægskombinationer og beregnet den bedste løsning.
Kredsløbsprocessen i en varmepumpe Den valgte installation har vi derefeter sammenlignet med konventionelle varmekilder. Privatøkonomisk er vores sammenligning baseret på driftsøkonomi og anlæggelsespris. I det samfundsmæssige aspekt har vi set på Ressourceforbrug, økonomi og CO2-udslip.
Vi vurderer at varmepumpen har en højere anlæggelsespris for forbrugerne, men grundet de meget lavere driftsomkostninger, er den tjent ind i løbet af få år. Samfundsmæsigt resulterer varmepumpen i en reduktion af CO2-udslippet, samt mindre forbrug af olie og gas og derfor en lavere udgift til brændsler.