Dimensionering af kran til mindre lastbil

Tema: ´Mekaniske grundfunktioner´

Projekt 3

Synopsis:
Udgangspunktet for dette projekt er taget i problemstillingen, om konstruktion af kran til montering på en mindre lastbil. Derfor opstilles en række krav og ønsker til kranens funktioner. Disse opfyldes i dimensioneringen af en kran; og denne udføres sideløbende med rapportens hovedformål; som er at kontrolberegne dimensioneringerne i forhold til gængse metoder. Dette er gjort ud fra statiske og dynamiske situationer vha. en simulering af kræfterne i systemet og en driftsimulering. Resultatet er en kran, der lever op til de opsatte krav og ønsker.