Procesrealisering af delemne til skraldenøgle

Tema: ´Procesrealisering´

Projekt 4
Hovedformålet med projektet er at gennemføre et konstruktivt gruppearbejde og opnå forståelse af produktionsprocesser, deres sammenkædning og styring. Dette gøres med hensyntagen til sammenhængen mellem funktion, materiale og fremstilling. Endvidere skal de opstillede processer udarbejdes under hensyntagen til ressource og miljømæssige forhold.

Synopsis
Denne rapport omhandler procesrealisering af et delemne fra en skraldenøgle. Emnet der beskrives er nøglens plastramme, hvori en kerne af stål er indlagt, og påmonteret et phthalet-holdigt greb. Rammen redesignes, så grebet integreres i nøglens håndtag, mens ilæggelsen af kernen bibeholdes.
Der konstrueres et støbeværktøj, der muliggør en realisering af plastrammen i dens nye design. Endvidere designes et fuldautomatisk fødesystem til ilæggelse af kernerne i støbeværktøjet. Fødesystemet styres sekventielt, da dette er en logisk og driftsikker måde til opbyggelse af et styresystem.
Samspillet mellem fremstilling, funktion og materiale belyses, da designændringen har medført procesvanskeligheder i form af lang køletid. Endvidere kan der opstå æstetiske problemer, samt funktionsmæssige forringelser af rammen.