Produktionsstyring ved Roust Spær- Et Lean projekt

Tema: ´Produktionsstyring´

(Production planning and control)

Projekt 6
Hovedformålet med projektet er at gennemføre et konstruktivt gruppearbejde og opnå forståelse af metoder og teorier til analyse, opbygning/tilpasning og indføring af produktionssystemet.

Synopsis, rens for fortrolige oplysninger!!!
I samarbejde med virksomheden Roust Spær, der producerer spær og huselementer, er deres produktionsstyring blevet analyseret, hvorved virksomhedens problemområder er fremkommet.
Problemområderne er fundet ved at benytte værktøjer såsom en SWOT-analyse, PAM-analyse, samt en vurdering af uhensigtsmæssigheder i den nuværende produktionsstyring og layout.
Fire områder er blevet behandlet med henblik på en løsning; organisationen, layout og flowet, lagerstyringen, samt planlægningen. I hvert af disse områder er der blevet opstillet overordnede effektivitetsmål, der skal indfries.
Det er vurderet at en fuld implementering af løsningen vil koste ca. 3 mio. kr. at implementere, og 0,5 mio. kr. årligt til drift. Gevinsten ses ved en årlig merindtægt på 1,6 mio. kr. Tidsrammen for en sådan løsning vil være ca. 2 år for at alle dele er færdigt implementerede.
Fra virksomhedens side anses en fuld implementering til at skulle tages i mindre trin ad gangen, ved at bredde investeringen og implementeringen ud over en længere tidshorisont.

projekt beskæftiger sig med områderne produktionsplanlægning, materialestyring,materialeflow, produktionslayout samt organisationsstrukturen hos Roust Spær.