Opsætning af ny styring og planlægning ved Triax A/S samt implementering i Axapta

Tema: ´udvikling og ledelse af produktionsfunktionen´

(Manufacturing development and management)

Projekt 7
Hovedformålet med projektet er at gennemføre et konstruktivt gruppearbejde og opnå forståelse af teori og praksis angående udvikling af produktionsfunktionen i samarbejde med virksomhedens interne og eksterne partnere, og med vurdering af de forskellige modeller fra ledelsesmæssige og organisatoriske hensyn.

Synopsis
Projektet tager udgangspunkt i en analyse af virksomheden Triax A/S med henblik på at opsætte funktionaliteter i ERP-systemet Axapta.
Virksomheden er analyseret ud fra en opdeling i problem- og anvendelsesområder, som danner udgangspunkt for en modellering af virksomhedens produktionsapparat og styrings- og planlægningsfunktioner. I arbejdet med opsamling af data til modelleringen er forskellige delanalyser blevet anvendt, og opsamlet data er senerehen blevet verificeret gennem simulering.
ERP-systemet Axapta er blevet opsat med styringskonceptet fundet i løsningen, for 4 NESA-varer. Heri er implementeret lagerstyringer, styringer af varer igennem styklister og ruter samt værktøjer til planlægning og disponering af samme.